פרק רביעי: משחק

פרק רביעי : משחק | 81 | המשחק הוא אחד המאפיינים החשובים והנפוצים של הטקסט האלקטרוני . 3 עוד במחקרה של חני כהן, שהיה הראשון לעסוק בספרות אינטרנט ישראלית ויוחד ליצירתם של אלכס אפשטיין ונאורה בר שאול, 4 הוגדר המשחק כיסוד משמעותי בספרות האינטרנטית . בפרק זה מתואר המשחק כעיקרון מרכזי בשירת האינטרנט באמצעות הדגמה של השעשוע הלשוני בשירי האינטרנט, של חיקוי שיח של טקסטים אינטרנטיים ושל שימוש ברדי מייד ויצירה לא מקורית ובשירת קוד . בספרו "האדם המשחק" הגדיר הויזינגה את המשחק כ"פעולה המפסיקה את תהליך החיים השגרתי ומחליפה אותו בפעולה ארעית הנעשית עבור הסיפוק שבמעשה המתגלגל מעצמו" . 5 ככלי וירטואלי וחברתי שההתרחשות בו מתמדת, יש לאינטרנט פוטנציאל להיות אתר התרעננות ומפלט מהשגרה . 6 המשחק ברשת הוא שגרתי ונגיש, וזה יתרונו . הוא מתקיים במרחב של השגרה עצמה ומתערבב בה, ולכן הוא מאפשר למשתמש מפלט תמידי מהשגרה, ויותר מזה — הוא מאפשר שגרה משחקית המתקיימת במקביל לשגרת ה"אופליין", ולעיתים גם נפגשת בה . עצם המשחק הטקסטואלי באינטרנט משפיע על השירה ומעודד את המשורר למשחק אומנותי שהמדיום מעורב בו . בפרק זה נכיר את...  אל הספר
מוסד ביאליק