"חִפַּשְֹתִי עַַל עַַצְְמִִי בְְּגוּגְְל / וְלְֹא מָצָָאתִי": תיעוד התיעוד

אינטרנטיקה | 38 | אינטרנטיקה | 38 | כמדיום חדש וזר ובין קבלת המדיום כעוד חלק משגרת היום-יום ועוד כלי אומנותי . 3 התיעוד הפואטי הוא פעולה רפלקסיבית המסייעת למשורר בעיבוד החוויה של כניסת האינטרנט לשגרת היום-יום ולחיי היצירה . 4 רפלקסיביות היא תכונה מרכזית ואימננטית לכתיבה בכלל ולשירה בפרט 5 המסייעת לתמלל חוויות מחיי היום-יום למבע אסתטי . הרפלקסיביות היא גם מאפיין של התרבות האינטרנטית . כאשר משתמשים מתארים את חוויותיהם בפני קוראים אחרים, מביעים את דעתם ומגדירים את זהותם באמצעות הסיפור הביוגרפי, הם משתמשים במיומנויות רפלקסיביות המסייעות להם בתמלול החוויה, בעיבודה ובהתייחסות אליה . 6 שירים העוסקים באינטרנט הם במהותם שירים רפלקסיביים, ובעזרתם המשורר נעשה לחוקר של תופעה עכשווית שהוא מגיש מנקודת מבטו, כמשתמש וכמשורר . כך הם למשל שלושת הפרגמנטים האלה מתוך הספר "זמן בב" מאת זלי גורביץ' : 02 : ,19 2003 . 2 . 2 / / אני משתחוה לזמן / האחד והיחיד / שלא משתחוה / / בעצם אני לא משתחוה / אם הוא לא משתחוה / לא משנה לו / . . . זה / מה שֶּׁקָּשֶה / / התעמלות פואטית . 7 רציני, ברצינות ~ , ברצינות ! / אני רצ...  אל הספר
מוסד ביאליק