קהילות ספרותיות מקוונות

אינטרנטיקה | 32 | מחקר שנעשה בשנת 2003 ובדק 122 אתרי יצירה אינטרנטיים, קבע כאמור כי % 70 מהטקסטים הספרותיים ברשת הם שירים . 66 גם מחקרים מאוחרים יותר מזהים את הפופולריות הרבה של השירה בקהילות הספרותיות המקוונות לעומת ז'אנרים ספרותיים אחרים . הרשת תורמת לפריחת השירה שדוכאה והוגבלה בעידן הדפוס והופכת אותה לז'אנר פופולרי . אם השירה המודפסת בספר מזוהה עם קוראים משכילים, הרי השירה הנכתבת ברשת היא של כל אחד ולכל אחד . 67 ומכאן שאם השירה המודפסת מזוהה כז'אנר אליטיסטי, הרי השירה ברשת היא ז'אנר פופולרי דווקא . הפופולריות של השירה ברשת קשורה באופן שבו חברי הקהילה המקוונת חווים את העיסוק בה . בשדה הספרות המסורתי והמודפס השירה נתפסת כרכיב מהותי בזהות המחייב מסירות ועבודה רבה, אך בקהילה המקוונת השירה היא פרקטיקה של לייף סטייל בעבור הגולש, ובייחוד בעבור הגולש הצעיר . השירה ברשת היא יצירה הנכתבת ומתפרסמת מדי יום ביומו, 68 שלא כספרות המתפרסמת באמצעי הייצור המסורתיים או השירה הדיגיטלית המשלבת בין הממשק האינטרנטי ובין השירה, וזו אחת הסיבות לפופולריות ולמרכזיות שלה במדיום הזה . שירים המתפרסמים בפורומים ו...  אל הספר
מוסד ביאליק