פרקטיקות יצירה חדשות: שירה דיגיטלית קונספטואלית

אינטרנטיקה | 24 | ג'ון קיילי כי משתמש המבקש להבין איך הטקסט הדיגיטלי עובד אינו יכול להסתפק בהיכרות עם התצוגה של הטקסט ; עליו לחדור לעומקם של המנגנונים ולהכיר את מנגנוני הפקת המשמעות של המדיה החדשים . 31 גם היום השיח המחקרי על אודות שירת אינטרנט טוען, בדומה לקיילי, כי הפואטיקה האינטרנטית היא בעצם פואטיקה קונספטואלית של העידן הדיגיטלי . זוהי פואטיקה המקיימת שיתוף פעולה עמוק בין הטקסט לרשת ואינה מסתפקת בשינוי הנוגע באופן פרסום הטקסט . 32 מרג'ורי פרלוף הגדירה את הטקסט המשתנה עקב מקום הצגתו בעידן האינטרנט כ"טקסט מותאם" ( differential text ) , כלומר טקסט בעל גרסאות שונות : מודפס, מקוון, מוזאוני וכדומה . 33 מידת התואם של השיר האינטרנטי למדיום האינטרנטי קשורה בין השאר בשאלה אם השימוש במדיום החדש משקף שימוש במדיום ישן — למשל, כאשר המשורר מתייחס לאינטרנט כשטח פרסום מקביל לשטח הפרסום של שירו בעיתון — או שמא המדיום החדש מתקיים באופן עצמאי ומייצר תרבות ושימושים רלוונטיים . כאשר השימוש באינטרנט מייצג את השימושים באמצעי התקשורת הקודמים, המחקר רואה בהם טקסטים משניים המשקפים תהליכי העברה מהמדיום הישן ל...  אל הספר
מוסד ביאליק