הפקה והפצה

פרק ראשון : קיצור תולדות שירת האינטרנט | 21 | 1 . ביטול ההייררכייה של אמצעי הייצור הקודמים : האינטרנט מאפשר לכל משורר לפרסם את שיריו באתרים, בבלוגים וברשתות החברתיות ללא תנאים מקדימים וללא עלות . 17 2 . גנרטיביות : המשורר יכול לערוך ולפרסם את שירו שוב ושוב ולהיות מוצג בהקשרים שונים ומגוונים, ללא התחייבות לבלעדיות או לראשוניות הנהוגות בפרסום בדפוס . 18 3 . נזילות : הנזילות האינטרנטית מאפשרת למשורר לשנות את ההרגלים הישנים, שלפיהם פרסום הוא השלב האחרון ביצירת השיר . בעידן הרשת פרסום הוא לעיתים שלב מוקדם בתהליך יצירת השיר, המאפשר עריכה נוספת, ובלי שאיפה הכרחית לנוסח סופי של השיר . 19 השחרור מהדפוס נוגע לנוסח השיר, אך הוא משפיע בעצם על כל חיי היצירה של המשורר ; היצירה מתנתקת במידה ניכרת מהספר שהופך מהכרח ( מה שמעניק ליוצר את התואר "משורר" ) לאפשרות . 20 את תהליך פרסומן של יצירות וההשתתפות בקהילה פואטית מקוונת בלי להוציא ספר המשיגו נייגר ועבדולאייב כ"מגירה אלקטרונית", תהליך ביניים המגשר בין ה"כתיבה למגירה", שבמסגרתו אין היוצר מפרסם את יצירתו כלל, ובין הוצאתו לאור של ספר, שהוא מוצר מוחשי ומוג...  אל הספר
מוסד ביאליק