מפתח

324 מפתח אישים גוטמן, ישראל 84 135 137 172 גוטמן, נחום 195 גולדברג, עמוס 13 17 229 גולדמן, מרדכי 47 גור, אורה 80 גיטרמן, יצחק 40 גלבר, יואב 10 62 64 83 85 גלמן, מתתיהו ( מאטי ) 186 גרינבוים, יצחק 56 61 - 62 110 - 111 114 230 233 235 - 237 גרינברג, אורי צבי 33 גרינברג, גרשון 12 - 13 17 91 174 188 גריס, נח 157 גרנטשטיין, יחיאל 152 ד בורז׳צקי, מאיר 133 דובנוב, שמעון 133 - 134 דובקין, אליהו 56 דווידוביץ, לוסי 141 דון-יחיא, אליעזר 121 דינור, בן ציון 80 98 134 166 278 דן, חיים 60 62 דר, יעל 196 ה אוזנר, גדעון 246 253 258 הליפקס, אדוארד פרדריק לינדלי ווד 170 האן, יצחק ישראל דה 27 הוברבנד, שמעון 185 הוטנר, יצחק 139 הוכברג, קרל 220 - 222 226 הוכברג-מריאנסקה, מריה 157 הופשטטר, אפרים 246 - 247 הורביץ, לוי יצחק ( האדמו״ר מבוסטון ) 259 הורוביץ, שלום 190 היטלר, אדולף 62 76 91 137 141 143 - 144 148 208 222 - 223 233 264 270 274 280 היידריך, ריינהרד 37 71 היילפרין, ישראל 166 הילברג, ראול 81 150 הימלר, היינריך 37 144 220 - 223 227 הלבווקס, מוריס 11 174 הלברשטם, יקותיאל יהודה 235 הלוי, יצחק אייזיק 23 הנ...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב