אחרית דבר

אחרית דבר 277 מינויו של פראגר באירופה רק במידה שיכול היה להסתייע בכך למטרותיו . – ׳אאוטסיידר׳ מכל הבחינות, ואיש מ׳שם׳ – מפריך טיעון זה . יתרה מזאת, בהיסטוריוגרפיה נמתחה ביקורת על העיוורון ביישוב למתרחש באירופה למרות הידיעות שהגיעו לפחות עד סתיו 94 . את ה׳עיוורון׳ תלו בריחוק הרגשי של היישוב מיהדות אירופה, ואילו מינויו של פראגר למדווח ולפרשן מרכזי בעיתון המוביל ביישוב מוכיח כי אין זה מדויק . פראגר היה בשר מבשרה של יהדות אירופה ; הוא בא משם וחווה את ראשית המדיניות האנטי- יהודית בפולין . נראה שחוסר היכולת להבין את ההידרדרות באירופה בשנים 940 - 94 נבע מסיבה עמוקה הרבה יותר : לא היה תקדים לאירועים כאלה ועובדה זו הטעתה גם אנשים כפראגר . משום שהוא נחשב ביישוב לסמכות הראשונה במעלה בהבנת המתרחש, השפיעה דעתו על היישוב ומנהיגיו, אם כי קשה לאמוד עד כמה . מכתבותיו בכל שנות מלחמת העולם השנייה נשקפה מציאות של רדיפות מזה ושל מאבק הרואי לקיום יהודי מזה . זה היה הדימוי המקובל ביישוב בשנים 939 - 94 של גורלה של יהדות אירופה . כשהתפרסמה ההודעה הרשמית של הסוכנות היהודית על ההשמדה ב- 3 בנובמבר 94 , נמנה פראגר...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב