גנזך קידוש השם

בתוך מערבולת הימים 258 לאחר משפט אייכמן ( 96 ) הוקמו בישראל מוסדות תנועתיים להנצחת השואה אשר ביקשו לנסח אמירה ייחודית והנצחה חלופית לצד יד ושם 34 מורשת, בית העדות ע״ש מרדכי אנילביץ׳ שבגבעת חביבה, הממלכתי . מיסודם של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר והארגונים הנספחים אליו, מטרתם של מייסדי מורשת הייתה להנחיל לדורות הבאים את זכר השואה לצד הגבורה 35 ולהנציח את ההתנגדות היהודית המאורגנת בעת מלחמת העולם השנייה . בשנת 964 הקימו ותיקי תנועות הנוער עקיבא והנוער הציוני את ׳משואה – יד לחברי תנועת הנוער הציוני בשואה ובמרי׳ ( כך במקור ) בקיבוץ תל יצחק . בין יוזמי הקמתו היו גדעון האוזנר, פרדקה מזיא ומשה קול . מכון משואה נועד לתעד את פועלן של תנועות הנוער עקיבא והנוער הציוני לפני מלחמת העולם השנייה, את התמודדותן עם ההשמדה ואת חלקן בארגון העלייה של שארית הפלטה . להבדיל ממוסדות הההנצחה שהוקמו בשנות החמישים והשישים הוקם המכון מלכתחילה כמרכז חינוכי לצעירים מישראל ומהתפוצות להנחלת 36 זיכרון השואה ולדיון במשמעותה בגישה על-מפלגתית ועל-תנועתית . ב- 967 הקימה המועצה להנצחת גבורתם של בית״ר והתנועה הלאומית 37 בשואה את ...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב