׳מתכנני משפט אייכמן הסוער ומסעיר [...] הנחילו לנו אכזבה מרה׳: על משפט אייכמן

בתוך מערבולת הימים 254 המלחמה ב׳דת היהודית׳, העמידה הרוחנית, קידוש השם וניסיונות ההצלה החרדיים לא הודגשו בו . מעל במת בית המשפט נמשך המצעד רב-הזעזועים של ניצולי אושוויץ, הגדול שבמחנות-ההשמדה . לכאורה הם הובאו, העדים, לספר על מעשי הזוועה והבלהות . והרי הקטיגור דאגתו נתונה שדבריהם של העדים יהיו ׳רלוונטים׳ בהחלט, והם יתיחסו במישרין אל מה שעולל וחולל אייכמן ועוזריו במחנה זה . והנה באורח מפתיע פורצת האמת ההיסטורית את דרכה ושניים מן העדים הצעירים, קלינמן ובוך [ . . . ] פונים הצידה ומשמיעים חוויותיהם מעוררי-פלאות ממש על תפילות ראש השנה של ילדי יהודים בצל הכבשנים ועל גבורתם של ילדי ישראל לרכוש סידור-תפילה במחיר של מסירות נפש ממש . כנראה, שגם התובע וגם השופטים הופתעו במידה כזו, שהם אפילו שכחו לבחון ולבדוק אם פרטים מרעישים אלה יש להם שייכות למשפט . והרי העדים סיפרו על כך באופן ספונטאני, איש לא שאל אותם על כך, ואיש לא חקר אותם בנידון [ . . . ] אכן התופעה הזאת של ׳אושוויץ האחרת׳ של אושוויץ המתפללת, של אושוויץ המאמינה – לקח רב מידות נעוץ בה [ . . . ] עד מה חבל, שטרם נתגלתה לנו האמת המלאה על גילויי ...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב