הפולמוס על הצלת יהודים בשואה

בתוך מערבולת הימים 218 הרב חיים מיכאל דב וייסמנדל הרב חיים מיכאל דב וייסמנדל נולד בשנת 903 בדברצן שבהונגריה ונפטר בניו יורק בשנת 957 . הוא רכש את השכלתו התורנית בישיבה בסֶרֶד ולאחר מכן בגַלַנטה, עיירות בסלובקיה . כאשר עבר רבו, שמואל דוד אונגר, לעיר ניטרה, הלך בעקבותיו, לימד בישיבתו ונתלווה אליו במסעותיו, ובכללם ביקורו בארץ ישראל בשנת 935 . בשנת 937 נשא לאישה בתו של הרב, רחל . וייסמנדל התמחה בכתבי יד עתיקים ואף שהה תקופה מסוימת בספריית בודליאנה שבאוניברסיטת אוקספורד, שם עבד על הדפסה מחדש של מהדורה מוערת של הספר קקיון דיונה מאת ר׳ יונה תאומים- פרנקל ובסופה הוסיף הערות לשולחן ערוך אבן העזר מתוך כתב יד שמצא באוקספורד ; הספר יצא לאור בשנת 934 . עם פרוץ מלחמת העולם השנייה שב הרב וייסמנדל מבריטניה כנציג של אגודת ישראל . וייסמנדל היה מקורב לזרם האורתודוקסי בארגון ׳מרכז היה זה הגוף היחיד היהודים׳ הסלובקי ׳אֻזּ׳ה׳ ( ŽÚ ) , אם כי לא היה חבר בו . שייצג את הקהילה היהודית לפני השלטונות והיינריך שוורץ, ראש הקהילות 3 וייסמנדל האמין האורתודוקסיות לשעבר בסלובקיה, מונה לעמוד בראשו . שיש לנקוט אמצעים חדשי...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב