פרק חמישי: התגבשות תודעת השואה בחברה החרדית – נקודת מבטו של פראגר