׳לחנה׳לי שלי בוורשה הדוויה בגעגועי אב׳

סופר, היסטוריון והיסטוריוגרף חרדי 195 99 הסיפורים נמצאו מתאימים לכל הספר היסודיים ובחטיבות הביניים . המגזרים, וכתביו נכללו במקראות לכיתות בתי הספר היסודיים הן בחינוך הממלכתי הן בחינוך הממלכתי-דתי והן במקראות למוסדות החינוך החרדיים . 00 הפער כיצד משתקף השיח הבין-דורי בכתיבתו של פראגר לילדים ? בינו ובין קוראיו מתבטא בשלושה רבדים : פער של גיל – פראגר המבוגר כתב לקהל קוראים צעיר ממנו בשנים רבות ; פער ביוגרפי – הוא כתב את סיפוריו לילדי ישראל הגדלים בארץ בביטחון יחסי, מתוך שבר אישי גדול, כניצול השואה ; ופער אידאולוגי – הוא כתב כירא שמים לילדים חילונים ודתיים גם יחד . האם היה לפראגר קול ייחודי או שמסריו דמו ברוחם לסיפורים אחרים שהתפרסמו ? האם אפשר להצביע על פערים בין מה שפראגר סיפר לכל אחד 0 אף הוא הרשה לעצמו טרם מן הקהלים הללו ? האומנם, כסופרים אחרים, משפט אייכמן לספר לילדים סיפור שטרם סופר למבוגרים ? מה הייתה מגמת כתיבתו לילדים ? באיזה אופן הושפע מן הבמות הספרותיות שבהן פרסם את סיפוריו, ביטאון הסתדרותי מצד אחד וביטאון חרדי מצד אחר ? ומה הייתה משמעותה של השואה בכתביו לילדים ? דבר לילדים : יי...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב