הפנייה להיסטוריוגרפיה חרדית

בתוך מערבולת הימים 174 0 להבדיל מאנדרטאות הנצחה כמעט בלעדי לזיכרון השואה בחברה החרדית, וימי זיכרון המאפיינים את דפוסי ההנצחה לשואה של החברה החילונית . הטקסטים למדניים או פופולריים וכוללים סיפורת, זיכרונות אישיים, כתבות, מאמרים וטורים קבועים בעיתונות החרדית, דרשות והרצאות, דפי פרשת השבוע וספרות ילדים . העיסוק האקדמי בספרות השואה החרדית גבר בשנים האחרונות . מנחם 0 בחנו פרסומים פרידמן, דינה פורת, חיים ניראל ומאיר סומפולינסקי, חרדיים שמתחו ביקורת על התנועה הציונית בשנות השבעים והשמונים והאשימו אותה באחריות לשואה עקב הזנחת ההצלה, ובהפלייתם לרעה של החרדים במאמצי ההצלה המעטים שנעשו . רות אבנשטיין ועדה קליין חקרו את העיתונות החרדית . קימי קפלן התחקה אחר ההיסטוריוגרפיה החרדית של השואה והתמורות שחלו בה בשנים האחרונות . אליעזר שביד וגרשון גרינברג עסקו בתגובות ה׳אידאולוגיות-תיאולוגיות׳ לשואה, ויהודית תידור- באומל דנה ביחסה של ההנהגה החרדית לחיבור תפילות לזכר הנספים, ובנשים חרדיות במחנות העקורים . יוסף פונד וחיים שלם עסקו ביחסה של ההנהגה הפוליטית החרדית לשואה ולהצלה ב׳זמן אמת׳, ומיכל שאול ואורי 04 ...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב