סוגיות תמטיות

סופר, היסטוריון והיסטוריוגרף חרדי 169 את הטרגדיה היהודית על כל צדדיה, להבדיל מקודמיו שנגעו רק בהיבט אחד 9 של הטרגדיה היהודית . ב הַ צֹפֶ ה נכתב בפברואר 948 כי ספרו של פראגר הוא הניסיון הראשון להסביר הסבר מעמיק את ייחודה של השואה מבחינת היקפה, עומקה ועקיבותה . הספר מסביר את הניגוד המהותי בין ישראל לנאציות, את המטרה הגרמנית בהשמדת היהודים, את הגורמים לשתיקת העולם ואת הסיבה להליכתם של מיליונים אל תאי-הגאזים . לבסוף הודגש כי מה שעושה את 80 הספר ל׳כתב מחנך ומגילת-התעוררות לבני דורנו׳ הוא הלקח מהשואה . את ספרו של פראגר, כתב המבקר, יש ללמוד בבתי הספר, בארגוני הנוער 8 ו׳בגלויות השאננות׳ . בעיתון שערים העיד על עצמו הכותב, ש׳ רוטשטין, כי עקב משחר ילדותו אחר התפתחותו הרוחנית של פראגר, שאיפותיו ויכולתו בשדה הספרות והמחקר . הוא הסיק כי במלחמת העולם השנייה היה פראגר לאדם אחר שגמר 8 חורבן ישראל באירופה ׳ישאר אומר להקדיש את חייו להנצחת השואה . לנצח כספר החורבן של ישראל באירופה אשר ממנו ילמדו, יחקרו ויתעמקו בנינו והבאים אחרינו על כל מה שעבר עלינו בתקופתנו׳ . רוטשטין ציין גם את מחקריו של פראגר על ׳ילדי ...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב