פראגר – פובליציסט והיסטוריון

בתוך מערבולת הימים 136 פראגר היה אוטודידקט . הוא לא למד באקדמיה ( שלא כמו עמנואל רינגלבלום ופיליפ פרידמן ) , אבל היה בעל חושים טבעיים של היסטוריון ; אסף תיעוד נרחב ומגוון, קרא ספרות מחקר על הנאציזם ושאל שאלות היסטוריות על מה שהתרחש לנגד עיניו . עוד לפני תום מלחמת העולם השנייה שאל את עצמו כיצד להגדיר את האירוע . מה מאפיין אותו ומה הניע את ההתרחשות . הוא פרסם חוברות וספרים כלליים בעלי אופי מחקרי, שהראשונים שבהם יצאו לאור עוד בימי המלחמה . מאמרו ׳על חרבן יהדות אירופה׳ התפרסם 5 בכתב עת בשנת 944 , ובו עסק לראשונה בהיקף החורבן ובתגובה היהודית . הספר מורדי הגטו יצא לאור ב- 945 ובו גולל את גבורת הלוחמים היהודים 6 חורבן ישראל באירופה : פרקי סיכום בצירוף ילקוט תעודות בגטו ורשה . ומסמכים ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד בתחילת שנת תש״ח ( 94 ) , והערך המקיף ׳האנטישמיות בגילויה הנאצי׳ פורסם ב אנציקלופדיה העברית 8 בשנת 95 . 5 הנ״ל, ׳על חרבן יהדות אירופה׳, עמ׳ 5 - 9 . 6 הנ״ל, מורדי הגטו . הנ״ל, חורבן ישראל באירופה . 8 הנ״ל, ׳האנטישמיות בגילויה הנאצי׳ . עטיפת ספרו של משה פראגר אשר ראה אור בהוצאת הקיבוץ המ...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב