פרק רביעי: סופר, היסטוריון והיסטוריוגרף חרדי

בתוך מערבולת הימים 132 רכוש . עבודת התיעוד המקיפה ביותר בצרפת התנהלה ב׳מרכז לתיעוד יהודי בן זמננו׳ ( CDJC – Centre de Documentation Juive Contemporaine ) . המרכז, בהנהלתו של יצחק שניאורסון, החל לפעול בשנת 94 בזמן הכיבוש הגרמני, וריכז תיעוד של ארגוני הקהילה היהודית בצרפת . בתום המלחמה הרחיב המרכז את עבודת התיעוד וההנצחה . בד בבד עם שחרורה ההדרגתי של אירופה בידי כוחות הברית החלה פעולה מקיפה של תיעוד ואיסוף חומר היסטורי בריכוזי שארית הפלטה 8 הניצולים באזורים הכבושים של והוקמו המוסדות הראשונים לחקר השואה . אוסטריה וגרמניה בשנים 945 - 949 ( 50,000 איש ) , פעלו לבירור שאלות 9 הנוגעות לשואה ולהשלכותיה . שתי ועדות היסטוריות שהקימו הניצולים והפליטים בלטו לאחר סיום המלחמה : בפולין, בראשותו של פיליפ פרידמן, ובשטח הכיבוש האמריקני במינכן, בראשותם של ישראל קפלן ומשה פייגנבאום . הוועדות ההיסטוריות גבו עדויות, איתרו מסמכים ופרסמו חומרים היסטוריים על השואה . בשנים 945 - 94 הן הצליחו לאסוף אלפי עדויות . הוועדה במינכן פרסמה כתב עת תיעודי בשם פֿון לעצטן חורבן ( מהחורבן האחרון ) , והוועדה בפולין הוציאה תחת...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב