התכתבויות עם בן־גוריון

פראגר ומדינת ישראל : כתבים ומכתבים 123 עזב אותנו לרגע, אנחנו היינו מגויסים אצלו . היינו באים לסוכה שלו, לארכיון שלו . הוא היה תנועה של איש אחד . הוא היה מיוחד במינו גם 90 קרב הדתיים וגם בקרב החילונים . היה איש שחיפש גשרים, גֵֶשֵֶר . בכתבותיו בירחון בית יעקב , ובמקומות נוספים, ציין פראגר לא אחת את 9 על פי עדותו קשרים אלה החלו עוד לפני קשריו האישיים עם בן-גוריון . 9 מנקודת כינונה של המדינה, והתמידו במשך 5 שנות קיומה הראשונות . ראות של זמן, כשנדרש לסכם קשר זה, העיד פראגר כי ניהל דו-שיח רציף עם בן-גוריון כ׳קול היהודי׳ – עד ראייה ובעל שיחה בכל הנוגע לענייני אמונה . פראגר ביקש לראות בדו-שיח זה עם דוד בן-גוריון לא רק את האיש הפרטי אלא גם סמל : ראש הממלכתיות היהודית . בן-גוריון סימל עבורו את היחס האמביוולנטי של המדינה הציונית למורשת הרוחנית היהודית . בכתבותיו הוא תיאר את בן-גוריון כמי שהיה מצוי במתח נפשי רב ובהתגעשות עצומה 9 פראגר תיאר את הדו-שיח עם שטלטלה אותו בכל הנוגע לענייני אמונה . בן-גוריון ככזה שמתנהל בין שווים . 90 ריאיון עם נשיא המדינה, מר שמעון פרס, בלשכתו בירושלים, 009 . 8 . 4 . 9 פ...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב