מנציח: משה פראגר וראשית יד ושם

בתוך מערבולת הימים 92 בשנת 94 , בעודו עורך סיור לימודי ממושך במחנות העקורים ובמחנות הבריחה וההעפלה באירופה, ניהל פראגר התכתבות עם יוזמי הקמת מוסד ׳יד ושם׳ שבירושלים . במכתבו הראשון מינואר 94 הצהיר על סיבת הירתמותו למפעל ההנצחה : ׳מתוך הזדהות גדולה עם הרעיון ועם החובה להנציח את 5 שואת ישראל ואת מאבק היהודים שבדורנו׳ . ראשית הנצחת השואה הממלכתית הרעיון להקים מפעל זיכרון לאומי להנצחתה של יהדות אירופה גובש במהלך מלחמת העולם השנייה, כאשר החלו להגיע דיווחים על הרצח ההמוני בשטחי הכיבוש הגרמני . בפגישה שיזם הוועד הלאומי הייתה הצעתו של מרדכי שנהבי 54 שנהבי היה איש המפורטת והמגובשת ביותר מבין הצעות שנידונו בה . השומר הצעיר שעלה לארץ בשנת 9 9 , והיה פעיל כנציג תנועתו במוסדות התנועה והמפלגה ובמוסדות הלאומיים . הוא יזם את הקמת המוסד החינוכי במשמר העמק ואת הקמתם של מפעלי התעשייה הראשונים בקיבוץ 55 הארצי . שנהבי הציע את תכניתו הראשונה להנצחת יהדות אירופה להנהלת הקרן הקיימת לישראל בספטמבר 94 . הוא הציע להקים בצפון אצבע הגליל היכל זיכרון שבו ירוכזו שמות הנספים ובסמוך לו מפעלי הנצחה נלווים : ארכיון, 56 ...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב