מתעד: הקשר בין השואה למאבק לתקומה

בתוך מערבולת הימים 86 משה פראגר ( סמוך לנהג ) נכנס בשליחות ארגון ההגנה למחנה העקורים ברגן בלזן, גרמניה, בליווי הצבא הבריטי, 946 , גנזך קידוש השם משה פראגר ( חבוש כובע, מימין לאיש בחליפה הכהה שבמרכז התצלום ) בטקס האזכרה במחנה העקורים ברגן בלזן, גרמניה, 946 , גנזך קידוש השם השנים הראשונות בארץ 87 ובחזיתות ההעפלה בצ׳כיה, בצרפת ערך סיור במחנות העקורים בגרמניה, 4 בשנת 948 יצא ובאיטליה, ׳על פי הוראה מיוחדת מאת שאול מאירוב׳ . פראגר לארצות הברית, מצויד במכתבי המלצה מאת דוד בן-גוריון, כדי לסייע באמצעות הסברה למפעל ההגנה . פעילות זו התבטאה בעיתונות ב׳גילוי ותיאור מעשי הגבורה של ה״הגנה״׳, ובציבור ב׳הסברה אישית, בפרט בחוגי הרבנים 5 על תרומתו של פראגר האורתודוקסיים ומנהיגותה של היהדות הדתית׳ . למערכת ההסברה של היישוב למען עלייתה של שארית הפלטה לארץ נכתב : זוכרני היטב שהוא הגיע למחנה שלנו בברגן-בלזן [ . . . ] כעשרים אלף נפש היינו, כולם אודים מוצלים מתבערת המשרפות . הוא בא אלינו לחוג אתנו את חג הפסח . יש לי סימן מיוחד, שבגללו לא אני ולא אלפי תושבי המחנה לא יכולנו לשכוח את הופעתו אצלנו . באותם הימים ע...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב