עֵד: יְוֵן מצולה החדש

בתוך מערבולת הימים 56 9 יום זה נקבע על ידי הוועדה לענייני פולין שעל בארץ ׳יום יהדות פולין׳ . יד הסוכנות היהודית ומטרתו הייתה לפרסם את מצוקתם של יהודי פולין ולהפגין את הזדהותו של היישוב היהודי בארץ ישראל עמם . לקראת אירוע זה יצא לאור בהוצאת מסדה ובשיתוף מוסד ביאליק ספרו הראשון של משה 0 היה פראגר על השואה, יְוֵן מצולה החדש : יהדות פולניה בצפרני הנאצים . זה ספרו הראשון של פראגר בעברית ; מעניין שמיד בבואו לארץ החל פראגר לכתוב בעברית . היכן רכש את השפה על רזיה ? אולי התעניינותו ביישוב המתגבש בארץ ישראל וביקורו בארץ עוד טרם עלייתו תרמו לכך . את כתיבת בוועדה זו, הספר יזמה ׳הוועדה לעניני פולין׳ שכונתה ׳ועדת הארבעה׳ . שהוקמה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ביָ זמתו של יצחק גרינבוים, היו חברים משה שפירא מהמזרחי, אליהו דובקין ממפא״י וד״ר אמיל שמוראק, ראש המוסד לביקורת בהנהלות ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית . הוועדה הוקמה לטפל בענייני יהדות פולין, ועם הקמתה ייסדה מרכז לאיסוף הידיעות שהגיעו מפולין . השם יון מצולה נלקח מספרו של הכרוניקאי בן המאה ה- , נתן נטע הנובר, שתיאר את חורבנה של יהדות פולין בידי ...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב