ההצלה של הרבי מגור

בתוך מערבולת הימים 44 שאליו פנו את עזרתו של הסנטור סול בלום, ראש ועדת החוץ של הסנאט, האחרון פנה לשגריר ב- 9 באוקטובר 940 , יום שבת, משום ׳פיקוח נפש׳ . 4 האמריקני ברומא וזה העביר את בקשתו למשרד החוץ האיטלקי . לצד הדיפלומטים האיטלקים סייעו להצלה גם הגרף בונייבסקי ( Bonyevsky ) , מזכיר השגרירות האמריקנית בוורשה, אשר מינה את גיסו, ולרי טורט, לפעול להצלת הרבי . טורט, שהודות לאזרחותו האיטלקית נהנה מחופש תנועה יחסי בוורשה, העביר עשר ויזות איטלקיות לרב ולמשפחתו, ופעל להשגת תעודה רשמית שתבטיח חסינות לקבוצה, ולמשמר מיוחד של הגסטפו 5 פראגר ציין שליווה את השיירה עד תחנת הגבול שבין אוסטריה לאיטליה . 6 כי היו קשיים ; אחד מהם היה קרבתו של הקונסול האיטלקי בוורשה לגסטפו . כשנודע לקונסול האיטלקי על הניסיון להוציא את הרבי מפולין, פנה לסוכני הגסטפו והם יצרו קשר עם חתנו של האדמו״ר, הרב יצחק מאיר לוין . המדיניות הנאצית בתקופה זו הייתה לקדם יציאת יהודים אם בהגירה ואם בגירוש . הגסטפו בפולין היה מוכן להתיר את יציאת הרבי, אך בתמורה לכסף רב . בניסיונו לפתור את הבעיה הזעיק לוין את פראגר, שיעץ לפנות למנהל חברת האו...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב