פרוץ המלחמה וכיבוש פולין

מפולין לפלשתינה 37 שב- בספטמבר הורה להן הימלר, ראש הס״ס, לירות בכל מי שמסכן חיי 8 יחידות אלה ערכו רציחות המוניות הן בפולנים הן גרמנים או רכושם . 88 ביהודים ; מספרם של קרבנות הרצח היהודים הוערך בכ- ,000 עד תום השנה ; 89 מספר הקרבנות הפולנים – בייחוד מקרב קבוצות העילית – היה גדול בהרבה . עם כיבושה של פולין נוספו לשלטונה של גרמניה שני מיליון יהודים . את פולין עצמה חילקו הגרמנים . אחדים מחלקיה המערביים, שבהם חיו כשבעה מיליון פולנים וכחצי מיליון יהודים, סופחו למחוזות ( gau ) ברייך . המחוז הגדול שבהם כונה ׳ורטגאו׳ וכלל את לודז׳ וסביבתה ; שאר פולין היה שטח כבוש שכונה ׳גנרלגוברנמן׳ . מיד לאחר הכיבוש נקטו הגרמנים צעדים נגד היהודים . בכל שטחי פולין היה על היהודים לשאת סימן מזהה על בגדיהם, הוטלו הגבלות על תנועתם והם היו חשופים להתעללויות ולרצח אקראי או לחטיפה לעבודות כפייה שהתמותה בהן הייתה גבוהה . הזדהות היהודים עם המדינה הפולנית בימי הקרבות ובייחוד בעת המצור על ורשה פינתה את מקומה בהדרגה לתחושה של נידוי, כשהחלה להיחשף העוינות של הציבור הפולני ליהודים . מקורות יהודיים מהתקופה המוקדמת של הכיבוש נ...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב