ראשית דרכו העיתונאית של משה פראגר

מפולין לפלשתינה 31 64 ונמנה עם מייסדי היומון דאָס יודישע טאָגבלאַט ( היומון היהודי ; דיומא, 65 שכותביו היו צעירים והתמקד בנושאי 9 9 ) של אגודת ישראל בוורשה, 66 כן שימש עורך המדור לפובליציסטיקה חינוך לצד ידיעות חדשותיות . כלכלית-פוליטית ב הײַנט , שופרה של התנועה הציונית בפולין, וכעיתונאי בעל אג׳נדה חברתית ב דער מאָמענט , שנטה לגישה ׳פרו-ציונית וננקטה בו 6 שני העיתונים האחרונים, מעמודי התווך של עמדה אנטי-מתבוללת ברורה׳ . העיתונות היהודית היומית בפולין וממעצבי דעת הקהל היהודית, יצאו לאור 68 תפוצתם הממוצעת הייתה יותר מ- 40,000 עותקים,עד ספטמבר 9 9 . 64 בספר טלפונים של פולין משנת 9 9 , מצוין פראגר כעיתונאי במקצועו : dziennikarz ( בפולנית ) . 65 ניגער ושאצקי ( עורכים ) , לעקסיקאָן פֿון דער נײַער ייִדישער ליטעראַטור , עמ׳ 04 - 05 . 66 כהן, ׳עיתונות יומית יהודית בפולין׳, עמ׳ . למרבה האירוניה חלק דאָס יודישע טאָגבלאַט בית דפוס עם עיתונה של מפלגת הבונד החילונית וחלק מכותביו עתידים להתפקר ואף להפוך לקומוניסטים . ראו ביקורת ספרים : צימרמן, ׳על עיתונות אגודת ישראל׳, עמ׳ 54 . 6 כהן, שם, עמ׳ 05 , 08 ...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב