הקהילה האורתודוקסית, חסידות גור ואגודת ישראל בפולין

מפולין לפלשתינה 23 הישיבות אסרו על קריאת רבות לילדים עד כדי אינפלציה של ממש . 8 לצד מסגרות החינוך פרסומים חילוניים והוציאו לאור ביטאונים מטעמן . היהודי המסורתי ( חֲדרים, תלמודי תורה וישיבות ) החלו להתגבש מערכות חינוך אורתודוקסיות מודרניות . מוסדות ׳חורב׳ ו׳בית יעקב׳, מייסודה של אגודת ישראל, העניקו לתלמידיהם גם השכלה כללית מינימלית . הם קיבלו מן המדינה מעמד של בית ספר עממי ופטרו את תלמידיהם מן הצורך ללמוד 9 רשת ׳חורב׳ הייתה רשת החינוך הגדולה ביותר שפעלה בבית ספר ממלכתי . בפולין . בשנת 9 היא כללה 580 בתי ספר שבהם למדו , תלמידים 0 למרות תהליך החילון והכרסום במעמדה הדומיננטי של הקהילה ותלמידות . האורתודוקסית, היא תפסה מקום נרחב בציבור היהודי בתקופה שבין שתי מלחמות העולם . פראגר השתלב בנערותו בתנועת הנוער של אגודת ישראל והיה פעיל בה . אגודת ישראל נוסדה על רקע שתי תופעות : התגברות האנטישמיות המודרנית, והפוליטיזציה של הציבור היהודי המזרח-אירופי . הרעיונות והערכים ששאפו הבונד מכאן והציונות מכאן להקנות לרחוב היהודי איימו על היהדות החרדית, וזו פעלה נמרצות להקמת ארגון-על חרדי שיתמודד עם איומים אל...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב