מבוא

בתוך מערבולת הימים 10 תחילה במרחב הכללי ואחר כך בזה החרדי . בפעילותו זו ראה שליחות עליונה : ׳ניצלתי רק כדי לא להשכיח את השואה [ . . . ] נשרפתי כמו כולם במשרפות . לא הכוח שלי מאיץ בי . אני שליח ציבור . ניצלתי על מנת שלא לתת מנוח׳ . 4 והיה כלי לניגוח יחסו של היישוב לשואה נידון במחקר השואה הישראלי, 5 בפולמוס בשנת 994 נטען כי שבתאי פוליטי, כפי שמראה המחקר ההיסטורי . 6 אולם בית-צבי היה חלוץ הביקורת על יחסה של הנהגת היישוב לשואה, המחקר האקדמי שמתח ביקורת על ההנהגה הישראלית הקדים אותו בכך . דן מכמן מזהה שני שלבים בהתפתחות המחקר האקדמי על היישוב בארץ בשלב הראשון, ישראל ויחסו לשואה עד שנות התשעים של המאה ה- 0 . בשנות השבעים, הוא כלל את מחקריהם של יואב גלבר, אריה מורגנשטרן, וחוה אשכולי-וגמן . בשלב השני, שהחל בשנות השמונים, נוספו מחקרים פרי 8 בשני עטם של דינה פורת, דליה עופר, יחיעם ויץ, טוביה פרילינג ואחרים . השלבים הללו נמתחה ביקורת על אוזלת היד של הנהגת היישוב בהצלת יהדות אירופה . בשלב הראשון הייתה הביקורת נוקבת, ואילו בשני – מתונה יותר . מכמן תלה את התמתנות הביקורת בהתפתחות חקר השואה הכללי ח׳ ...  אל הספר
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב