רשימת מאיירים, איורים ורישומים

252 סלינה משיח איור 8 : נדל, אלישבע . ( 1952 ) . בתוך : כרמלי, אבנר, "מגילת דניאל ועבדאלה . פרשיה ממלחמת החרות", הארץ שלנו , כרך ב', חוברת 47 ( 1952 . 8 . 27 ) , עמ' 7 . איור 9 : לואיזאדא, אביגדור . ( 1952 ) . בתוך : ענפי, יצחק, "חלום ילד", הצופה לילדים , כרך ז', חוברת 15 ( 1952 . 12 . 31 ) , עמ' 232 . איור 10 : חבקין, הילה . ( 1995 ) . בתוך : זרחי, נורית, כפפות , תל אביב : מסדה, פנינים, עמ' 25 . איור 11 : חבקין, הילה . ( 1995 ) . בתוך : זרחי, נורית, כפפות , תל אביב : מסדה, פנינים, עמ' 42 - 43 .  אל הספר
רסלינג