ביבליוגרפיה

228 סלינה משיח אלתרמן, נתן . ( 1936 ) . "גדי משוריין", הארץ , 1936 . 10 . 4 . אלתרמן, נתן . ( 1976 ) . "לחול המועד" ( 1937 . 3 . 30 ) , רגעים , כרך ב, מנחם דורמן ( עורך ) , תל אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 16 . אפשטין, יצחק . ( 1907 ) . "'שאלה נעלמה' שהיא 'שאלת יחסנו אל הערביים כשאנו באים לקנות קרקעות בארץ ישראל, לייסד מושבות ובכלל ליישב את הארץ'", השלוח , כרך 17 . אשמן, יעקב . ( 1966 ) "'מפנקס העורך' : איך בחרנו עיתונאים קטנים", הארץ שלנו , כרך יז, חוברת ,14 1966 . 12 . 13 . בגין, מנחם . ( 1954 ) . "זה הפתרון לבעיית 'הפליטים'", חירות לנוער , כרך ,2 חוברת ,28 1954 . 2 . 17 . בלומברג, ח' . ( 1902 ) . "רעיונות ציונית קטנה", עולם קטן , עיתון מצויר לבני הנעורים, וינה : תושיה . בן – יהודה, אליעזר . ( 1890 ) . קצור דברי הימים לבני ישראל בשבתם על אדמתם , ירושלים : דפוס האור . בן – יצחק, י' . ( 1934 ) . "הקוצרים בשדות" , בוסתנאי לנוער , כרך ,1 חוברת ,6 ט סיוון תרצ"ד, עמוד השער . בס, שמואל . ( 1936 ) . "באלו הימים", בוסתנאי לנוער , כרך ,3 חוברת ,12 יח תמוז תרצ"ו, עמ' 4 . בס, שמואל . ( 1937 ) ....  אל הספר
רסלינג