אחרית דבר: בזכות קריאה פוליטית ואוריינות פוליטית

222 סלינה משיח היסוי שיח פוליטי סביב ספרות הילדים ונמנעוּת מזיהוי הפוליטיקה במציאות חיי הילדים ובספרותם קוטמת את קיומו של רצף אנלוגי בין שני המרחבים, והיא נשענת מחד גיסא על חשש מוצדק מפני אינדוקטרינציה שלילית והטיה פוליטית, ומאידך גיסא על רציונליזציה בדבר קיומו של ניגוד בין חינוך ושיח לעומתי ופוליטי, חוסר עניין והבנה שיש לצעירים בפוליטיקה, חשש מפני פגיעה בספרות כאמנות ודעה רווחת, הרואה בפוליטיקה ובפוליטי את ניגודם של אתיקה ושל ערכים . אך היעדרו של מרחב פוליטי ציבורי שיחנוך את הילדים ובני הנוער לפוליטיקה, שייתן בידיהם כלים, להכרה, להתמודדות ולביקורת גילוייה השונים של הפוליטיקה, היא גורם המאיים על הצעירים, לא פחות מאמצעי התקשורת האלקטרונית, הצרכנות, הניצול והביזוי . לנוכח כפל הפנים של הפוליטיקה במציאות ( מסדירה ומכוונת וגם משחיתה ומדכאת ) ובספרות ( אמנותית ורדיקלית וגם שמרנית ומניפולטיבית ) , הצעתי קריאה של ספרות ילדים מתוך מודעות לחשיבותה של הפוליטיקה בחיים ובספרות, שלילת אינדוקטרינציה פוליטית ואמון ביכולתם של הצעירים להיות אורייניים פוליטית . ברוח השקפה זו הוצגה קריאה פוליטית וביקורתית...  אל הספר
רסלינג