2 פוליטיקה בספרות ילדים ונוער

128 סלינה משיח ובמדורי הספרות של שבועוני הילדים והנוער באמצעות דימויים ומטפורות . יודגש השינוי שחל בתפיסת האויב הערבי כפי שהיא משתקפת במאמרים הפובליציסטיים וביצירות הספרות לפני מלחמת תש"ח ולאחריה, ועמה את המעבר מספרות הנשמרת מפוליטיקה אל ספרות מגייסת . הסעיף השני בפרק ידגים את הפונקציה הפוליטית של המיתוס בחִברות הפוליטי של הילדים . ייבחנו עלילות המכבים כפי שהן משתקפות מתוך הצגות החנוכה הארצישראליות לילדים ולנוער, ותפקידן בעיצוב ה"אני" הפוליטי והקולקטיבי של הצעירים . בפרודיה על מיתוס המכבים, ביצירות "חנה ושבעת בניה" מאת אנדה עמיר ו"נס גדול היה פה" מאת נתן אלתרמן, תיבחן נקודת תצפית שונה ורדיקלית המפקפקת בערכים שמילא המיתוס המגייס בחינוכם הפוליטי של הצעירים . עם זאת, הכחשת הממד הפרודי של יצירות אלה והטמעתן הציבורית בסחף האידיאולוגיה הרווחת תעיד על כוחו של המיתוס, על תפקידו המגייס ועל האופן שבו תפיסות שבקונצנזוס מוטמעות בתודעה באורח סוחף וללא הסתייגות . לדמיין אויב : פוליטיקה בספרות ובשבועוני הילדים והנוער לפני מלחמת תש"ח ולאחריה שבועוני הילדים והנוער שהופיעו בישראל לאחר תש"ח המשיכו 20 והם...  אל הספר
רסלינג