הערות

254 יעל משעלי That You Are That Way", in : Jennifer Clare Burke ( ed . ) , Visible : A Femmethology . Ypsilanti : Homofactus Press, 2009, pp . 144 - 154 8 . שיר זה של אדריאן ריץ' לקוח מפתיח למאמרה של קתרין מקינון, שדן בשאלת היחסים שבין דיכוי ועונג, לכאורה מפוזיציה פמיניסטית הפוכה לזו שאני מבקשת לקדם בספר זה . ראו : קתרין מקינון, "מיניות, פורנוגרפיה ושיטה : 'הנאה תחת הפטריארכיה'", בתוך : דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר-גארב, יפה ברלוביץ', דבורה גריינימן, שרון הלוי, דינה חרובי וסילביה פוגל-ביז'אוי ( עורכות ) , ללמוד פמיניזם : מקראה , תל אביב : הקיבוץ המאוחד, ,2006 עמ' 376 - 414 . על אף שבשיח הפמיניסטי הרווח עמדת הפרו-מין מוצגת כמנוגדת לעמדת האנטי-מין, ספר זה משלב תפיסות משני המחנות, כדי להראות שתפיסות אלו מאפשרות זו את זו ולא מוציאות זו את זו - שכן ללא הרס המבנים המיניים הפוגעניים, לא הייתה מתאפשרת הבניה מחדש של השדה המיני על ידי נשים ולמענן . 9 . 2005 Judith Butler, Giving an Account of Oneself, New York : Fordham UP, Anthony K . Appiah , " Identity, Authenticity, Survival", in : Amy ...  אל הספר
רסלינג