האישי הוא היסטורי: הִיאשִׁיסטוריה כאסטרטגיה קווירית־פמיניסטית

206 יעל משעלי משוליות . גם אם בהקשרים הומו-לסביים פמיוּת עשויה להיות מועדפת על פני בוצ'יוּת, העדפה זו מושתתת, כמו ההדרה הפמית, על הנחות מוקדמות המזהות נשיוּת עם נורמטיביוּת . קבלה פמית הנסמכת על דחייה של חריגות מגדרית מבטאת הבנה שגויה שלה, המקבילה לשמחת אם בנשיות של בת פמית, הנובעת מקריאתה כמבטיחה התפתחות "נורמלית" . לכן תיקון מעמדה ההיסטורי, התיאורטי והפוליטי של הפם לא יתאפשר באמצעות הצגתה כמערערת פחות מעמדות "מהפכות", אלא באמצעות הצבתה כסמן של אפשרויות התנגדות שעודן בלתי קריאות . ההמשגה של נרטיב פמי מפרספקטיבה מהוססת, משתנה ואף אוקסימורונית מותירה מקום לניסוחן של עמדות פמיניסטיות, לסביות וקוויריות נוספות, המיוצרות למול דיכוי ולמען קהל יעד "לא ראוי", אך חורגות מהמודלים שנוסחו במרכז השיח או בשוליו . סיפורה של ורד מהדהד היאשיסטוריה שמבקשת לזכות בנראות, לא על חשבון, אלא לצד עמדות לא מתמיינות אחרות ההופכות למוּבָנוֹת רק מפריזמה אינטימית המעלה על נס את הריבוי, כזאת שממירה את התביעה ההיסטורית להתבצרות בגבולות זהות בתיעוד עיקש של רגעי סולידריות והתנגדות . 186 יעל משעלי המשמר את הנחות שיח האמ...  אל הספר
רסלינג