צרות של נשיות: כיצד הובנה הנשי כניגודו של הפמיניסטי, הלסבי והקווירי

152 יעל משעלי נשי לבין קבלת התפקיד הנשי . כפי שאראה, זיהוי זה עדיין משמש פרדיגמה פמיניסטית מכוננת שלה אח ורע גם בתפיסות לסביות, וזאת על אף שמשנות ה- 80 קראו עליה תיגר הן במסגרת גישות מהזרם הפרו-סקס והן במסגרת טקסטים שחתרו לתיקון מעמדה של תרבות הבוצ'-פם . אף שטקסטים אלו ביקשו לערער על הבניית הנשיות כמקור בלעדי ל"צרות מגדריות", הצלחתם הייתה חלקית בלבד, אולי בשל מיקומם בשולי הפמיניזם המרכזי או מחוצה לו . התקבלותה הרחבה של ג'ודית באטלר בתחילת שנות ה- 90 הובילה לצמיחתן של תפיסות חדשות של מגדר, לחיזוק השיח הפמיניסטי הפרו-מיני ( שכלל ביקורת על השיח הפמיניסטי האנטי-מיני ) וכן לשיקומה של תפיסת תרבות הבוצ'-פם . עם זאת, סיפוחה המהיר של באטלר למחנה ההומו-לסבי / קווירי הביא לכך שחלק ניכר מעבודתה מובן ומשפיע מחוץ להקשרים פמיניסטיים . נוסף על כך, גם אם תפיסתה הפרפורמטיבית של באטלר מראה שבכל ביצוע מגדרי טמון פוטנציאל מערער, הרי במוקד עבודתה מוצבים הבוצ' והסיסי ( אוחצ' בהקשר המקומי ) כהדגמות אולטימטיביות של ניידות או נזילות מגדרית, משום שהם מגלמים סטייה מהמין הביולוגי המובנה רטרואקטיבית כמקור . העדפה ז...  אל הספר
רסלינג