למי יש כוח לעשות סקס ומי עושות סקס בכוח: ממלחמות הסקס ועד היום

68 יעל משעלי כלל הנשים, גם כשהן בעלות מעמד ותפקיד . היום אני חושבת שאולי הבחירה להראות אישה עשירה ומצליחה, שלא ניתן לפקפק בכוחה, מרשה לעצמה להיות חלשה רק במסגרת משחק תפקידים ארוטי-משועשע, גרמה לי כבר בתור ילדה לזהות קצה-חוט של תקווה . הצגת הסכמתן של נשים כידועה מראש ( בהקשרים סקסיסטיים ) או כבלתי אפשרית ( בהקשרים פמיניסטיים ) כולאת נשים בעמדת אובייקט שבמסגרתה נגזלת מהן החירות להגדיר למה ניתן להסכים . גם אם יש להטיל ספק במידת יכולתן של נשים לסרב לצו ההטרוסקסואלי כל עוד זמינותן המינית מובנית כנתון טבעי, בו-בזמן יש להציע מרחבים שבהם נשים יוכלו להתנסות בסוגים שונים של מין בלי להיחשף לשיפוט ולשלם על כך מחירים . גישות המזהות יחסי כוח במין כתוצר בלעדי של כורח פתולוגי מאששות פרדיגמה מהותנית המניחה מיניות אחת נורמלית וקוראת כל חריגה כתובעת הסברים, במקום להכיר בכך שכל תצורה מינית היא תוצר של הבניה חברתית . רק אם נפסיק להניח שישנם אקטים או תפקידים אינהרנטיים למין ונתנה כל מפגש בדיאלוג מקדים שעניינו למפות העדפות וצרכים, נוכל לאפשר לנשים להבין ולהבהיר איך הן רוצות לעצב את המרחב המיני . במקום להעמיד...  אל הספר
רסלינג