עד החתונה זה יעבור: האם יש לסביות מזרחיות?

44 יעל משעלי מאפשרים חזרה אל מה שהוקצה מחמת מיאוס גזעני . פירוק קווירי של מושג ההִשְתַכְּנְזוּת, שלכאורה מתאר מזרחים שנראים אשכנזים "מבחוץ", יגלה בבסיסו את ההנחה שלפיה כל מופע של קִדמה או הצלחה הוא במהותו "אשכנזי", ועל כן אם יועלה על ידי מי שתויג כ"מזרחי" יזוהה מיד כמלאכותי, משום שהוא קורא תיגר על מושג האותנטי, המשרת קטלוג אתני קוטבי . ניכוס ההשתכנזות כצורת התנגדות עשוי להציבה לא רק כפרקטיקת הישרדות, אלא אף כסוג של מחאה המערערת במודע על ההבניה של הלימה בין נראות או התנהגות למוצא, שעניינה להבטיח רק לקבוצה אחת תנועה במוסדות ההגמוניה . בהנחה שאקדמאיות מזרחיות מאתגרות את תקפות ההיררכיות האתניות והמגדריות, אילו היררכות מאותגרות 20 - של מזרחיוֹת על ידי לסביות מזרחיות ? הקבלה בין "מעברים" כאשכנזיוֹת, גבריוֹת כגברים ונשיוֹת כסטרייטיות - עשויה להראות כי להופעות "אל-טבעיות" פוטנציאל לחשוף את שרירותיות החלוקות המוטות, כאשר הן מבוצעות על ידי מי שלכאורה אינן עומדות בדרישות . כשאני אומרת שאני מרוקאית ישר שואלים אותי : מה, משני הצדדים ? וכשאני מאשרת, אני זוכה לסקירה מדוקדקת ובסופה הכרזה מתפעלת : וואו...  אל הספר
רסלינג