אז מי הגבר ומי האישה?: תרבות לסבית, תיאוריה קווירית ופמיניזם

אז מי הגבר ומי האישה ? אז מי הגבר ומי האישה ? : תרבות לסבית, תיאוריה קווירית ופמיניזם הסדרה למגדר עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי ד"ר יותם חותם אז מי הגבר ומי האישה ? תרבות לסבית, תיאוריה קווירית ופמיניזם יעל משעלי ? So Who Is the Man and Who Is the Woman Lesbian Culture, Queer Theory and Feminism Yael Mishali Gender studies series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Dr . Yotam Hotam Language editor : Gili Tel - Oren Graphic Design : Raaya Karas Cover Design : As we Design This book was published with the support of the Israel Science Foundation and the Yehoshua Rabinovich Foundation for the Arts, Tel Aviv All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2022 ספר זה רואה אור בסיוע הקרן הלאומית למדע וקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב אין לשכפל, להעתיק...  אל הספר
רסלינג