ביבליוגרפיה נבחרת

390 אזהרת מסע בן צבי, טל . גברים בשמש, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, 2009 – – – . עבד עאבדי, חמישים שנות יצירה, גלריה לאמנות אום אל פחם, 2010 בנימין, ולטר . יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני, הקיבוץ המאוחד, 1987 בראל, יואב . משבר האמנות המודרנית והמחשבה היהודית, הארץ, 1963 . 7 . ,26 בתוך, עומר, מרדכי ( עורך ) . יואב בראל – בין פיכחון לתמימות, מוזיאון תל אביב לאמנות, 2004 ברונר, ג'רום . תרבות החינוך, ספרית פועלים, 2000 ברזילי נהון, קרין . ברזילי, גד . חופש הביטוי המעשי והמדומיין באינטרנט : על בטלותה והולדתה המחודשת של הצנזורה, בתוך : מיכאל בירנהק ( עורך ) . שקט, מדברים ! – התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל, רמות, 2006 ברייטברג, שרה . כי קרוב אליך הדבר מאוד : דלות החומר כאיכות באמנות הישראלית, מוזיאון תל אביב, 1986 – – – . תאומים זהים ומודל המודרניזם באמנות הישראלית, סטודיו ,35 1992 – – – . דוקומנטה בתפירה עילית, סטודיו ,135 אוגוסט 2002 – – – . אני דוד וקשטיין פושע מלחמה משיכון המזרח בראשון, סטודיו ,147 אוקטובר 2003 גארדנר, הווארד . מוח, חשיבה ויצירתיות, ספרית פועלים, 1995 גביש, דב . ל...  אל הספר
הוצאת גמא