סתירה חיונית – פעולת האמנות של משה בלמס בְּחורה ובכסיפה

330 אזהרת מסע 2 המתח בין האישי לחברתי התנאים החברתיים שבהם מוצגות יצירותיהם . העמיק את המודעות בקרב יוצרות ויוצרים מודרניים ליסוד הפוליטי המתקיים ביחסי האמנות עם הקהל, ואת המודעות לאחריות הנדרשת מהיחיד המממש את האפשרות לבטא את עצמו בקהילה . בחברה אנושית המפולגת ללאומים, למשטרים, לתפיסות כלכליות, לתרבויות, למסורות, לקהילות, לשפות ולזהויות עתירי מחלוקות ויסודות נפשיים לא מודעים, למרחב האסתטי של ההבעה האנושית יש תפקיד חיוני בַּניסיון ליצור רקמת חיים אפשרית בתוך ביטויי תרבות שונים וביחסי הגומלין שבין הפרטי לחברתי . יצירת האמנות המוצגת במוזיאון ובגלריה פונה לכאורה לקהל הרחב, אך למעשה מעטים הם אלה החשים שהיא מבטאת אותם או חלק מעולמם, ומעטים יש בידם פנאי וממון להתבונן בה . רבים מאוד – בעיקר בקרב פריפריות גיאוגרפיות, חברתיות וכלכליות – אינם שותפים להתנסות הישירה באפשרות לבטא את עצמם באמצעות האמנות ולהציג את יצירותיהם, ונחשפים לה בעיקר 3 דרך הדיווח המרוחק בתקשורת . כבר בראשית המאה ה - 20 , התנגדו אמני הדאדא למעמד הנישא שהוענק לאמנות ולכלכלת השוק שנוצרה סביבה . הם שברו את מסורת יצירת חפץ האמנות ...  אל הספר
הוצאת גמא