כתמים לבנים – חוסר אפשרות לאירופאיות

262 אזהרת מסע המבטאת הלך נפש על אודות הקיום הגשמי והיחס לאנושות באמצעות שליט 2 חירויות פוליטיות, כתב לוינס, אינן ההופך את עצמו למפלצת בשם ריבונותו . ממחישות את ההיקף המלא של חירויות שתרבות המערב מעמידה כיעד עבור 3 חירות נשאפת זאת החופש המוחלט של האדם ביחסיו ובפעולותיו עם העולם . לוותה בהבטחה להכניע את מגבלות הטבע הקיים . כל המחשבה הפילוסופית והפוליטית של העת המודרנית נוטה להציב את רוח האדם במקום נעלה על פני המציאות, באורח היוצר קרע בין האדם לעולם . התפתחות התודעה החברתית הפכה לשחרור מהמציאות, תפיסת הגוף נסמכה על התייחסות אליו כאל ישות מהעולם חיצון, כאל מכשול . הגוף מפריע למעופה החופשי של הנפש וגורר אותה מטה לעריכת חשבון ולהתמודדות עם התנאים המוגבלים עלי אדמות . זרות נצחית זו של הגוף ביחס לעצמנו טופחה על ידי הליברליזם המודרני . כאשר המטריאליסטים המירו את הפן האישי בגוף החברתי, היה זה במחיר דחיית הייחודיות של האדם ובלי להקנות לו מעמד מיוחד ביקום . אולם הגוף אינו זר לנפש או נחות יותר . הגוף קרוב ומוכר לאישי יותר משאר העולם ושולט בחיי הנפש האישיים, בפעילויותיו השונות ובתחושות הזהות . הגוף ...  אל הספר
הוצאת גמא