גלריה קו 16 – בכל הקשור לחיבור האמנות לזרם החיים

236 אזהרת מסע 1 שיקולי רווח והפסד משמעותיים אלה מחשבה ופרקטיקה מורכבת לא תינזק . ״ מעלים שאלות בעניין פעולות האמנות שיוזמת גלריה ׳קו 61׳ בשכונה, המקום החברתי של האמנות והשקפת העולם של הביקורת . החיבור בין קטגוריית האמנות לזרם החיים כפי שהתרחש במספרה, מביא את הביקורת לחשש קיומי ממשי . ״הפרקטיקות ההשתתפותיות״, כותבת יהב, ״אמורות לאפשר לאנשים שונים להשתתף באופן אקטיבי בהפקת תרבות, ואינן כאלה העלולות לחסל את קטגוריית האמנות אלא להשמישה אחרת, בעבור קהלים מודרים ומודממים . ״ האמנות, מסתבר, זקוקה למשנה סדורה ולהגנה בעת הפקת תרבות בקרב קהלים מוחלשים . עליה לשמור על זיקה ״קריטית״ לחללי תצוגת האמנות, להשתמש בדרך נאותה בסגולותיה ולחלחל כראוי את תולדותיה . האם, שואלת יהב, מצליח רועי חפץ ״לקרב את לקוחות המספרה השכונתית לאמנות הפלסטית מתוך אינטראקציה לא פורמלית במגרש הביתי שלהם ? האם נמעני האינטראקציה שותפים להנאה שבגילוי גולגולת היהלומים או שהתמה הדמיאן - הרסטית עוברת מעל ראשם ? האם סיפר ללקוחות המספרה על מקורות ההשראה שלו מהמאות ה - 17 – 19 או שהסתפק בלייבא לשכונה את סוכני השיח שאמורים לייצר את הד...  אל הספר
הוצאת גמא