המסע אל יוצאי קהילת אתיופיה בפתח תקווה

208 אזהרת מסע הקהילות והתרבויות בישראל . מתוך רצון לממש את דרך הפעולה האוצרותית החדשה, נבחר מהלך הקשור לנושא חברתי טעון ומעורר מחלוקת : קבוצה של אמנים מזרחים יצאה לקיים מפגשים בשכונות ובעיירות הפיתוח, ובמהלכם נאספו סיפורים ועדויות שעוּבדו והוצגו ב - 1997 בתערוכה ׳בלוק׳ בגלריה ׳עמי שטייניץ – אמנות עכשווית׳ . כחלק מתפיסה אוצרותית זו, החלטנו לאחר התערוכה לקיים שיתוף פעולה עם צעירים מקהילת יהודי אתיופיה במרכז מידע וייעוץ לנוער מנותק, בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב . שם נוצר הקשר עם דני אדמסו, שפעל כמתנדב במקום . בעקבות מפגש זה החל שיתוף פעולה ממושך, שהוביל לתערוכה נוספת בגלריה בשיתוף עם בני נוער . התערוכה ׳אלה שמות׳, שהוצגה ב - ,2001 התגבשה והוכנה במקלט ששימש כמועדון בעיר לוד, ועסקה בשמות פרטיים באמהרית, במשמעותם ובמגמה לעברת אותם . אף כי התערוכות הציגו תהליכים ולא יצירות אמנות, נטו המבקרים בגלריה להתמקד בחפצים . התברר שתפיסה מושגית המעדיפה לעסוק ברעיון ובדיון חברתי על פני חפץ האמנות, נדרשת לסוג פעולה אחר לחלוטין . המסקנה הייתה כי מהלך של יצירת תפנית בדפוסי מרכז – שוליים ושל ביסוס שותפות בין...  אל הספר
הוצאת גמא