שיבושי לשון – הדיון האמנותי והתמודדות עם צנזורה בישראל

178 אזהרת מסע מריסוס בשדות . כל אלה היו אמורים להופיע בטקסט של לוק, שהיה אמור לתת לצופה מידע נוסף להשלמת התמונה . ״ צוקרמן רכטר מציגה מגמתיות לכאורה, אך שוגה בטענותיה . גילרמן לא רומזת שמדובר בעריכה שאינה צנזורה ולא טוענת שלוק השתמש בתפקידו כאוצר כדי לבטא עמדה פוליטית כלפי ישראל . הכתבה וכותרתה ממוקדים בהתפטרותו של לוק בתגובה לצנזורה שחווה . לוק, כתבה גילרמן, ״אוצר בינלאומי מוערך ששימש אחד משופטי הוועדה בחמש השנים האחרונות, התפטר לאחר שהמוזיאון צנזר, לדבריו, פרק שלם מהטקסט שכתב לקטלוג התערוכה . הפרק עסק בהיסטוריה של הבדואים בנגב ובזכויות שלהם על האדמה . ׳אחרי המעשה הזה קיבלתי את הרושם שהוועדה עלולה לצנזר מסיבות פוליטיות גם עבודות טובות שיוגשו לעיונה . לא הייתי מוכן להמשיך לתפקד במקום כזה׳, נימק לוק את התפטרותו . ״ צוקרמן רכטר מבססת את טענתה על משפט שתחילתו אומרת : ״גם אם לא הייתה זו צנזורה לשמה, אלא עריכה של טקסט, לוק אומר שלא היה כל ניסיון מצד המוזיאון להיכנס איתו לדיאלוג . לטענתו, הפרק שצונזר היה חלק מהותי מהתצוגה . ״ פרט לניסוח זה אין בכתבה, ולו ברמז, עדות למורכבות כלשהי מאחורי הקלע...  אל הספר
הוצאת גמא