שבר כלי – צנזורה ועוד במוזיאון תל אביב

150 אזהרת מסע הבלתי מוכר בנגב . פרופ׳ מרדכי עומר, מנכ״ל המוזיאון והאוצר הראשי, חלק על כמה ניסוחים במאמר וקטע ממנו חלק שעסק בהיסטוריה ובמצב הנוכחי של 3 המחלוקת התמקדה הבדואים . בתגובה התפטר לוק מחברותו בוועדת הפרס . בשתי נקודות עיקריות : ניסוח האומר ״עם כיבוש הנגב״ והמילה ״מורעלים״ בתיאור מצב הכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב כמקום ״בו חוקי המדינה היהודית אוסרים עליהם לבנות מבני קבע, היכן שבתים נהרסים, איפה ששדות מורעלים ומשפחות מפונות ממקום המגורים שלהן על בסיס חוקי הקרקע הישראלים, היכן שלתושבים אין גישה לחשמל, למים זורמים, לשירותי רפואה, 4 הקטע המצונזר כלל גם חלקים נוספים, כמו ציטוט לתברואה ולחינוך גבוה . ״ שהופיע בעיתון ׳הארץ׳ בשנת 1963 שבו מסביר משה דיין כי אפשר בשני דורות 5 נכונותו של לוק לנסח לסדר מהפכה שתהפוך את הבדואים לפועלים עירוניים . מחדש את מילות המחלוקת העיקריות – כיבוש והרעלה – לא מנעה את צנזור הקטע . לטענתו, התנגדות המוזיאון לשינויים שהציע הבהירה כי חוסר העניין של המוזיאון בקשר בין אמנות, היסטוריה ופוליטיקה יביא למקרים נוספים של צנזורה . המאמר של לוק בגרסה הראשונה והמלאה ...  אל הספר
הוצאת גמא