המזרח באמנות ישראל – תגובה לתערוכה ׳קדימה׳ במוזיאון ישראל

בנית של שוליות, אמנות בצד, גלריה 'לימבוס', תל אביב, 1999 . אם האמנות אכן מתחברת לביטוי אישי של הפרט, היא כרוכה גם בדיון במשמעות האמיתית של המושג דמוקרטיה . אקטיביזם, ‘הקשת הדמוקרטית המזרחית’, לוד, 2005 מימין למעלה . תערוכת אמנות במעצר מנהלי, ‘השנה ה - 12’, מחנה אנסאר, שלט - ג'ניפר בר לב, 1987 . מחאה, מוזיאון תל אביב, 2011 ; מוזיאון רמת גן, 2022 . 90 אזהרת מסע מול מצב כזה חייבים להפעיל שיטות שיערערו שליטה ויפרצו את המעגל הנתון של עולם האמנות המכתיב את אופי התערוכה . תרבות כמושג ביקורתי ומעשי רחב אינה כלולה בתערוכה . מצבים שונים והפוכים היו יכולים להיווצר, לו השתחררו במוזיאון ממגבלת הייצוג של יצירות אמנות קיימות ומהגדרות מסורתיות של תפקידי המוזיאון, ולו העזו לצאת החוצה . מוזיאון היום לא יכול, לדעתי, להסתפק באספנות שאינה מסוגלת לענות על מצבים עכשוויים . המוזיאון חייב לפתח שיטות עצמאיות לפירוק ולהרכבה של מצבים, דווקא מפני שמספר מועט של אמנים עוסקים היום בשאלות התרבות של המצב החברתי בישראל . המוקשים המסובכים ביותר של המציאות התרבותית בישראל ובמרחב אינם כלולים בתערוכה : צילום תיעודי חברתי, א...  אל הספר
הוצאת גמא