חומר אחר – קרמיקה עכשווית בישראל

82 אזהרת מסע קרמיקה עכשווית נושאת עמה את המטען המורכב של שני קצוות זמן . כל מגע עם החומר מכיל עקבות עמוקים של יסודות צורניים, תוכניים וחומריים . התחדשות החומר כרוכה בעריכת שיח עם תולדותיו, בהענקת משמעות אחרת למערכות הנתונים שלו וביצירת הרכב שונה של ביטוי, התבוננות וקריאה . מבט אל קצוות, אל מקומות שונים שבהם קיימת נוכחות מושגית ומעשית של החומר ושל היצירה בקרמיקה, הנחה את קו ההתהוות של תערוכת ׳חומר אחר׳ . עירוב זמנים ותכנים מלווה את העשייה בחומר . כתיבה עכשווית בחומר סורקת ומעבדת את הקודים הפזורים, הסמויים והגלויים של תכונותיו . עקרונות האמנות המודרנית אשר הדגישו את תפיסת האמנות לשם אמנות, לא תאמו את מרחבי הסיפור של היצירה בחומר . המודרניזם חיפש אחר מהות מושגית אל - חומרית . הריחוק שהתהווה בתקופה המודרנית בין חומר לבין רעיון צמצם את נוכחות הקרמיקה כגורם מנסח במסגרת שפת האמנות . האמנות הטהורה התרחקה מסימנים הנושאים מטען צורני, שימושי והיסטורי . המהלך המודרני ערער את האיזון בין הווה לעבר . הפער בין רעיון לחומר הסיג לשוליים הקשרים טעוני מורשת . קריאה ביקורתית של תשתיות החברה והכוח אשר ביססו...  אל הספר
הוצאת גמא