יואב בראל – הלכה חילונית

76 אזהרת מסע יצירת שפה שחלים עליה כל חוקיה הפנימיים המורכבים של שפה״, כותב יואב בראל בשנת ,1963 ״היחס לאובייקט החיצוני שונה בימנו משהיה בכל תקופה אחרת . האובייקט משמש כ׳מילה׳ בשפה חדשה זו, מילה המצביעה על מציאות עליונה, השונה כמובן מהאובייקט הסופי . ״ סימון הרעיון וההתרחקות מהניסיון לקבעו כאובייקט הובילו להערכה מחדש של אמצעי הביטוי החזותי . הכתיבה החזותית באמצעות סימנים אינה מפיקה תוצר אמנותי כשלעצמו אלא מציבה תווים המציינים מורכבות אחרת . הסטת האובייקט מהמוקד האסתטי ומהחומריות המסורתית, חייבה קביעת יחס אחר להערכת מהותם של רכיבים צורניים ולהבנת אופן תפקודם . את חקר פעולת המרכיבים החדשים מתחיל יואב בראל במחצית השנייה של שנות ה - 50 . סדרת הרישומים על פי קפקא משמשת אחד המוקדים החשובים לעיון האמנותי שעורך בראל מנקודת מבט עכשווית דאז של אמן בתל אביב . ארגונם מחדש של דפוסי התוכן של האמנות המודרנית והמעבר לתפיסה של שפה מגיעים למיצוי בסדרת הרישומים על פי קפקא . השימוש התמציתי שעושה הסדרה בנייר ובדיו שחורה קרוב במהותו לכתב ומאפשר ניסוח עקרוני של אמצעים ושל רעיונות . בשנת 1955 פרסם קלמנט גרינבר...  אל הספר
הוצאת גמא