היה – תגובה ל׳גיליון האדום׳ בעריכת אריאלה אזולאי

68 אזהרת מסע בשלב זה של קביעת כיוון הכתיבה, אסתמך על דבריו של האדריכל ומתכנן המוזיאון המשופץ, צבי אפרת, שמציין את הפיכת המוזיאון ל״עקבה של פרויקט . ״ לדבריו, ״אין בפרסומן של תוכניות המוזיאון פיצוי או נחמה על אובדן הבניין . שיח אינו ממלא מקום חסר אלא רק ממסגר אותו . הדמיה קונקרטית לא מזכירה ולא מסבירה נוכחות מדומיינת . ״ ה׳גיליון האדום׳ ישמש אותי כמוצג, כמקור לחיפוש אחר הגורמים להפסקת הפרויקט ו״הנסיבות האלימות שהביאו לכך . ״ לדעתי, משמעותי יותר לנסות להבין את אשר היה מאשר לעסוק בביקורת מוזיאון שלא היה . לאחר פיטוריה של אריאלה אזולאי הצטרפתי לעצומת מחאה ותמיכה בהמשך עבודתה . הדברים שיובאו בהמשך אינם מבטאים חזרה מחתימה על העצומה ולא נועדו להסיר מעיריית רמת גן אחריות להפסקת הפרויקט . גיליון המוזיאון שלא היה מבטא סדרה של ליקויים בסיסיים בקריאת מהלכי הפוליטיקה והחברה בישראל . הגיליון מעיד על נתק מהמשמעות ומהאחריות האישיים הקשורים בעבודה ציבורית . עיקר הכתיבה של אריאלה אזולאי מוקדש לפענוח יסודות חברתיים המניעים את מה שמכונה ״המרחב הציבורי״ . יכולת עיונית לאבחן משמעות ומהלכים של ייצוגים חברתיי...  אל הספר
הוצאת גמא