מקומי-בינלאומי: תהליך הגדרת האמנות בטריטוריות העולם השלישי, הביאנלה ה-21 סאן פאולו

58 אזהרת מסע המבנה הפירמידלי שביסוד תפיסת האוונגרד, שלפיו קבוצה מצומצמת ומובילה יוצרת את המבנה הלשוני המודרני, השתלב בתהליך התבססות הכרך המערבי כמוקד שליטה פוליטי כלל עולמי וכמרכז תרבות . ההיררכיה המודרנית הושתתה על תפיסה התפתחותית לינארית המזכירה גרף עולה ומתקדם . זוהי תפיסה השוואתית ביסודה, המפרשת ומנסחת במהירות יחסית את הפערים בין מצב דברים ׳גבוה׳, מתקדם וחדשני לבין מצב דברים ׳נמוך׳, פחות ערך ושולי, לכאורה . המבנה המודרני פעל במסגרת מסווגת ומקטלגת, שהעניקה חשיבות מופגנת למרכיבים החדשניים של רעיונות אמנותיים ושל אפשרויות צורניות . הביטוי החברתי למערכת דגשים היררכית זו מתבטא בצמצום מכלול הראייה האמנותית למסגרת כוונות מוגדרת, המונהגת בידי קבוצת עלית מצומצמת אשר מתפתחת בסביבה נתונה . התפתחות שפת האמנות המודרנית במסגרת האירופו - אמריקנית, המכונה העולם הראשון, קושרת את ההישג התרבותי של המודרניזם עם מציאות סוציו - פוליטית כלל עולמית . ההישגיות התרבותית מתקשרת עם עליונות כלכלית ועם פערים חברתיים בין מדינות העולם הראשון למדינות העולם השלישי . הפער ההתפתחותי בין מדינות העולם הישן למדינות החדש...  אל הספר
הוצאת גמא