גלריה ׳אחד העם 90׳ ממרחק זמן

28 אזהרת מסע 1 בשירות כוונה זו החלפתי את שרה חינסקי, לזרמים ולקבוצות שולטות . ״ שעזבה את הגלריה לאחר שנת פעילות . במקביל הצטרפתי לסדנה לאמנות ביבנה ויזמתי את הקמת הגלריה שם . חצי שנה לאחר הפרישה מ׳אחד העם 09׳, בינואר ,1986 נסגרה הגלריה . האמנים שנותרו במקום התפזרו והרצון לחולל שינוי בדפוס הפעולה של שדה האמנות המקומי לא התממש . קרע נתגלע בין הקו הרעיוני הפתוח לאמנים חדשים, שהובילה הגלריה עד לתערוכה לציון שלוש שנים לקיומה, שנערכה באפריל 1985 בדיזנגוף סנטר, לבין מסחור בשירות קבוצה סגורה, שבו דגלו כמה מהאמנים בעקבות מראית העין של הצלחה שיצרה התערוכה . השאיפה לפלורליזם שמעבר לסגנונות ולקבוצות שולטות ביטאה התנגדות לתובנות אמנותיות וחברתיות שמשמעותן המקיפה נחשפה בתערוכה ׳דלות החומר כאיכות באמנות הישראלית׳, שנערכה במוזיאון תל אביב ב - ,1986 זמן קצר לאחר סגירת ׳אחד העם 09׳ . כך למעשה הטרימה ׳אחד העם 09׳ לזהות את הקו המרכזי של האמנות הישראלית, שנוסח בתערוכה ׳דלות החומר כאיכות באמנות הישראלית׳, והקדימה לצאת כנגדו . ״דלות החומרים כבחירה אתית ואסתטית, שנוצרה במערב״, כתבה שרה ברייטברג, אוצרת התערוכה...  אל הספר
הוצאת גמא