אוצרות: יצירה ופעולה

פתיח : אוצרות יצירה ופעולה – עמי שטייניץ 11 והאוצרות מספקת כר פעולה מחוץ לתקרת הזכוכית האקדמית המצומצמת ומעבר לתוואי המחקרי ההדוק . היא מקנה גישה לעבודת שטח ישירה, למגע עם קהל בחברה רב - תרבותית משוסעת ולהתמודדות עם פוליטיקה של אסתטיקה הנערכת בתנאים כלכליים מצומצמים . הספר משקף מהלכים ומציע מחשבות על פעולת האמנות ועל המקום החברתי של השפה החזותית . מדובר בהתנסויות שהתגבשו לאורך השנים במחוזות הזהות והשייכות של קהילות ותרבויות ובחיפוש אחר אוצרות שפועלת מעבר לתוואי הבלעדי של תערוכות ושוק האמנות . יצירת האמנות ועבודת האוצרות כורכים יחד פן ממוסד ויסוד של התנגדות שמערער על מוסכמות מקובלות . לצד ביטוי מודרני של התנגדות שנושאת יצירת האמנות, יש לאוצרות יותר ויותר מקום בביקורת הייצוג, באחריות לצדק תרבותי ולניסוח המפגש עם הקהל . אפשר להבחין בהבעה אמנותית על סמך אופני ההתנגדות שהיא מבטאת, אך אלה נמהלים בשצף של אירועים, מוצרים ופערים שמחייבים לחשוב אותם כל העת מחדש . בראשית שנות ה - ,80 לאחר האמנות המושגית, הסתבר שהביקורת האנטי - אמנותית נותרה במסגרת השפה החזותית, ואוונגרד שטען לקידמה ולנאורות מהפכנ...  אל הספר
הוצאת גמא