אזהרת מסע: אמנות, יצירה, פעולה

רה פעולה המאמרים והטקסטים בספר נכ בו לאורך שנים ומובאים כפי שפורסמו במקור, פרט לתיקוני עריכה והשמטת חזרות . שלושה מאמרים מתפרסמים כאן לראשונה . הציטוטים בדפים החוצצים בין המאמרים לקוחים מדפי תערוכה ומידע שונים . סריקת הקוֹדָר QR תוביל אל הטקסט השלם ואל תיעוד מצולם נוסף באתר 'עמי שטייניץ אמנות עכשווית', https : / / www . ami - steinitz - art . net עמי שטייניץ אזהרת מסע אמנות יצירה פעולה אמנות יצירה פעולה עמי שטייניץ אז ה רת מ ס ע אז ה רת מ ס ע  אל הספר
הוצאת גמא